ttcomics 2020

โครงการแลกเปลี่ยนการ์ตูนไต้หวัน-ไทย (ttcomics)

จุดประสงค์ของโครงการนี้
ตั้งแต่การวาดภาพตัวละครร่วมกันไปจนถึงการสนทนาแลกเปลี่ยน ครั้งแรกกับอีเว้นท์แลกเปลี่ยนระหว่างนักเขียนการ์ตูนชาวไต้หวันและนักเขียนการ์ตูนชาวไทย ที่ทั้งสองฝั่งจะแลกเปลี่ยนและเชื่อมต่อซึ่งกันและกันด้วยวัฒนธรรม พาตัวละครของแต่ละคนออกไปสำรวจบ้านเกิดของพวกเขา สร้างสรรค์ผลงานการ์ตูนข้ามวัฒนธรรมชิ้นใหม่ขึ้น
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทย
สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเปประจำประเทศไทยเป็นตัวแทนของสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในราชอาณาจักรไทยเพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามและมิตรภาพระหว่างผู้คนในไต้หวันและประเทศไทย
กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน
กระทรวงวัฒนธรรมไต้หวัน (สาธารณรัฐจีน) หน่วยงานสูงสุดในด้านการวางแผนโดยรวมสำหรับการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม หน่วยงานซึ่งมีบทบาทสำคัญในการวางแผนนโยบายและส่งเสริมพัฒนาด้านวัฒนธรรม
Vision Thai 看見泰國
VISION THAI แบรนด์สื่อภายใต้การบริหารของ VT Group ก่อตั้งขึ้นในปี 2557 และเป็นสื่อดิจิทัลภาษาจีนเกี่ยวกับประเทศไทยที่จะพาไปเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับประเทศไทย
Vision Thai Logo