ในปี2019 มูลค่าแบรนด์ว้อนท์ ว้อนท์ สูงถึง 937 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ได้รับรางวัลต่อเนื่อง 11 ปี

ผลการสำรวจมูลค่าแบรนด์นานาชาติไต้หวันในปี2019 เผยว่า บริษัทว้อนท์ ว้อนท์ ประเทศจีน จำกัด (มหาชน) ถูกจัดอยู่ในอับดับที่ 3 โดยมีมูลค่าแบรนด์สูงถึง 937 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (28,800 ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน) ว้อนท์ ว้อนท์ไม่เพียงสามารถรักษาตำแหน่งที่สามได้ติดต่อกัน 6 ปีซ้อน แต่ยังได้รับรางวัลต่อเนื่อง 11 ปีซ้อนด้วย

ว้อนท์ ว้อนท์ก่อตั้งมานานกว่า 50 ปี ปัจจุบันเป็นแบรนด์ชื่อดังที่รู้จักกันในทุกครัวเรือน โดยเริ่มจากผลิตภัณฑ์อาหารครอบคลุมไปถึงธุรกิจบันเทิง ไฟแนนซ์ โรงแรม การรักษาพยาบาล ฯลฯ ตัวแทนว้อนท์ ว้อนท์ กรุ๊ป ได้กล่าวว่า ในอนาคตทางบริษัทฯ จะคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ต่อไป ทั้งผลักดันของเก่าคิดค้นของใหม่ และจะเริ่มบุกตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นำสินค้าของว้อนท์ ว้อนท์กระจายไปสู่สากล ขณะเดียวกันทางบริษัทฯก็ยังคงเน้นความปลอดภัยในอาหารอย่างที่ทำมาโดยตลอด ส่งมอบอาหารที่ไว้วางใจได้ให้แก่ผู้บริโภค ทุกคนในว้อนท์ ว้อนท์จะมุ่งมั่นต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ รับผิดชอบต่อสังคม และภาคธุรกิจยิ่งขึ้น พร้อมพัฒนาแบรนด์ว้อนท์ ว้อนท์ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

การสำรวจมูลค่าแบรนด์สินค้านานาชาติไต้หวัน จัดทำโดย Interbrand หน่วยงานสำรวจมูลค่าแบรนด์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก โดยทางหน่วยงานจะสำรวจการผ่านเกณฑ์ทั้งหมด 10 ข้อ เช่น สินทรัพทย์ของแบรนด์ การพัฒนาของบริษัท แนวทางในอนาคตสอดคล้องกับแนวทางสากลหรือไม่ ฯลฯ

ใน 20 แบรนด์ที่ได้รับการคัดเลือกนั้น จากเดิมทีที่ส่วนมากจะเป็นธุรกิจอิเลคทรอนิกส์และสารสนเทศ ก็ได้ค่อย ๆ ขยายวงกว้างไปสู่ธุรกิจด้านสุขภาพและเทคโนโลยี มีประเภทธุรกิจที่ติดอันดับหลากหลายมากขึ้น ในปี2019 20แบรนด์ใหญ่มีมูลค่ารวมกันสูงถึง9,596ล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเมื่อตีเป็นเงินดอลล่าร์ไต้หวันจะมีมูลค่าสูงถึง295,500ล้านดอลล่าร์ไต้หวัน อัตราเติบโตอยู่ที่ 0.7%