EVENT
ttcomics 2023

กิจกรรมที่กำลังจะเกิดขึ้น

โครงการแลกเปลี่ยนการ์ตูนไต้หวัน-ไทย 2023

    • วัน: วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566
    • เวลา: 15.00-16.00 น.
    • สถานที่: เวทีกิจกรรม งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์ (QSNCC)
    • ติดต่อ: th.event@visionthai.net

 

กำหนดการ

เวลากิจกรรม
14.30 – 15.00 น.ลงทะเบียน
15.00 – 15.10 น.เปิดงานและถ่ายรูปรวมเป็นที่ระลึก
15.10 – 15.50 น.

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักเขียนการ์ตูนไต้หวัน-ไทย

1. หร่วนกวางหมิน (นักเขียนการ์ตูนชาวไต้หวัน)

2. เหวยหลีรั่วหมิง (นักเขียนการ์ตูนชาวไต้หวัน)

3. มุนินทร์ สายประสาท (นักเขียนการ์ตูนชาวไทย)

4. อาร์ต จีโน (นักเขียนการ์ตูนชาวไทย)

15.50 – 16.00 น.ปิดงาน