อีเว้นท์

อีเว้นท์ที่กำลังจะจัดขึ้น

โครงการแลกเปลี่ยนการ์ตูนไต้หวัน-ไทย 2020

  • วันที่: วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤศจิกายน 2563
  • เวลา: 13.00 น. ถึง 17.00 น.
  • สถานที่: Open House Bookshop by Hardcover at Central Embassy
  • อีเมลติดต่อ: th.event@visionthai.net

กำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

13.00 – 14.00

ลงทะเบียน

14.00 – 14.15

ประธานกล่าวเปิดงาน /มอบของที่ระลึก / ถ่ายรูปรวม

14.15 – 14.45

แนะนำนักเขียนการ์ตูน 

มุนินทร์ สายประสาท (นักเขียนการ์ตูนชาวไทย)

หร่วน กวาง หมิน (นักเขียนการ์ตูนชาวไต้หวัน)

อาร์ต จีโน (นักเขียนการ์ตูนชาวไทย)

เวิง หยู หง (นักเขียนการ์ตูนชาวไต้หวัน)

14.45 – 15.05

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

มุนินทร์ สายประสาท และ หร่วน กวาง หมิน

15.05 – 15.25

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

อาร์ต จีโน และ เวิง หยู หง

15.25 – 15.40

ช่วงถามตอบ

15.40 – 15.50

กิจกรรมจับรางวัล 

15.50 – 17.00

กิจกรรมพูดคุยกับนักเขียน / ถ่ายรูป / แจกลายเซ็น
พร้อมรับประทานเครื่องดื่มชานม (Bubble Tea Time)

* หมายเหตุ: เวลาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม